Pop-up Image

Join our Mailing List

Sign up to receive our email updates

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Title Image

Teknologjitë

Teknologjia e re është e zakonshme, mendimet janë të rralla

Teknologjitë tona

Ne punojmë me teknologji të shumta për të ofruar zgjidhje të integruara dhe të personalizuara për të transformuar në mënyrë dixhitale biznesin tuaj.

Profesionalizmi I specialistëve tanë në zhvillimet e aplikacioneve web na jep mundësinë dhe fleksibilitetin për të zgjedhur teknologjinë e duhur për çdo projekt.

Ne kombinojmë njohuritë mbi industrinë e biznesit me teknologjitë më të reja për të nxitur rritjen ndërsa optimizojmë proceset, kostot dhe efikasitetin.

Zhvillimi i web-it

Zhvilluesit tanë të internetit kanë përvojë të mrekullueshme në ndërtimin e aplikacioneve moderne të internetit. Ne jemi gjithashtu ekspertë në zhvillimin e faqeve të internetit në shumë fusha të biznesit, duke përfshirë e-Commerce, e-Learning, Entertainment, dhe më shumë.

Vue.js
jQuery
Node.js
Polymer
Bootstrap
Javascript
HTML5
Firebase
Wordpress
CSS3
Laravel
Prestashop

Zhvillim Aplikacionesh Mobile

Ne zhvillojmë aplikacione të fuqishme dhe shumë të përdorshme për celularë që zgjidhin problemet e biznesit, tërheqin përdoruesit dhe përforcojnë markën tuaj. Ne ndërtojmë aplikacione, të cilat funksionojnë në iOS dhe Android.

React Native

Zhvillim Software

Nëse jeni një biznes i konsoliduar ose edhe një startup, ne jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë në çdo fazë të ciklit jetësor të zhvillimit të softuerit; nga koncepti dhe konsultimi me zhvillimin, testimin, shpërndarjen dhe mbështetjen.

Java EE
Spring
GWT
Smart GWT

Sigurimi dhe Testimi i Cilësisë

Ne ofrojmë teknologjitë dhe shërbimet e testimit të softuerit për projekte të mëdha dhe komplekse. Kombinimi i proceseve të zhvilluara të sigurimit të cilësisë me mjetet dhe metodologjinë më të fundit, ne do të realizojmë projektet më sfiduese brenda kohës dhe buxhetit të përcaktuar.

Selenium
Robotium
Manual Testing
Behat
Mobile Testing
LoadUI
Performance Testing
Logstash
Test Automation

Platformat & Shërbimet Cloud

Zhvendosja ndaj zgjidhjeve që ofron cloud përmirëson lëvizshmërinë e biznesit tuaj dhe redukton kohën e ciklit, duke ju lejuar të bëni ndryshime më të shpejta dhe më të sigurta në programin tuaj.

Google Cloud Platform
Amazon Web Services

Mjetet e Bashkëpunimit & Metodologjitë

Our project managers map the scope of your software build, forecast progress and break tasks into managed releases that align with schedule and project cost goals. Menaxherët tanë të projektit përcaktojnë qëllimin e ndërtimit të Software-it tuaj, parashikojnë progresin dhe koston e projektit.

Agile/Scrum
JIRA

Analytics & Vizualizimi

Përcaktojmë potencialin e investimeve,teknologjinë, afatin kohor, koston totale të pronësisë dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme që kërkohet për të nisur dhe mbështetur një zgjidhje.

D3.js
Google Chart
ChartBlocks
Elastic Stack
Plotly
Tableau

Zhvillimi i teknologjisë bazohet në përshtatshmëri për të qenë pjesë e jetës së përditshme.